Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.04.2020 12:32:52 

SOUKROMÉ  NEŘESTI 3  ...  příběh z tramvaje

Pražské tramvaje

 

T  3  "klasika"

******************************************** 

T  3  SU (CS)

****************************************

T  3  M  "tyristorka"

******************************* 

T  3  M2 DVC  "čudlíkovka"

*******************************************

T  3  R . P  "erpéčko"

**************************************** 

T  3  R . PLF  nízkopodlažní "vana"

******************************************** 

T  6  A5

**************************************** 

KT  8     "kachna"

******************************************** 

 

KT  8  D5 N2   "prackokachna"

*********************************************

14  T   "pendolíno"

********************************************

Podrobnosti o výše vyobrazených vozech najdete na  www.prazsketramvaje.cz  nebo  www.tramvajplus.cz

***************************************************

***************************************************

Návěstidla a signalizace používaná

v pražském tramvajovém provozu

 

Světelná návěstidla TRAM

SSZ - Světelné signalizační zařízení (na křižovatkách, přechodech pro chodce, pro řízení provozu na tramvajové trati)
Stůj Návěst stůj zakazuje jízdu tramvaje za návěstidlo; čelo tramvajového vlaku musí zastavit před bílou čárou souvislou, a kde taková není, pak před návěstidlem tak aby nebyla ohrožena jízda tramvají v jiných směrech.
Volno přímým směrem Na návěst volno přímým směrem smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud pokračuje přímým směrem.
Volno pro odbočení vlevo Na návěst volno pro odbočení vlevo smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud odbočuje vlevo.
Volno pro odbočení vpravo Na návěst volno pro odbočení vpravo smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud odbočuje vpravo.
Volno pro jízdu přímo a odbočení vlevo Na návěst volno pro jízdu přímo a odbočení vlevo smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud pokračuje přímo nebo odbočuje vlevo.
Volno pro jízdu přímo a odbočení vpravo Na návěst volno pro jízdu přímo a odbočení vpravo smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud pokračuje přímo nebo odbočuje vpravo.
Volno pro odbočení vlevo a vpravo Na návěst volno pro odbočení vlevo a vpravo smí tramvaj pokračovat v jízdě za návěstidlo pokud odbočuje vlevo nebo vpravo.
Světelné předvěsti před SSZ
Očekávej stůj Návěst očekávej stůj upozorňuje řidiče tramvaje, že musí očekávat návěst stůj na nejbližším světelném signalizačním zařízení. Předvěst a návěst SSZ se konstrukčně neliší, avšak stanoviště předvěsti je označeno žlutou tabulkou "P" zavěšenou pod návěstními světly.
Očekávej volno Návěst očekávej volno upozorňuje řidiče tramvaje, že nemusí snižovat rychlost, protože na nejbližším světelném signalizačním zařízení bude návěst volno pro jeho směr jízdy. Předvěst a návěst SSZ se konstrukčně neliší, avšak stanoviště předvěsti je označeno žlutou tabulkou "P" zavěšenou pod návěstními světly.
Světelné návěsti postavení jazyku a blokování přestavníku výhybek
Nejstarší dosud používané přestavníkové návěstidlo. Vždy jen jedna prosvícená šipka ukazuje postavení jazyků výhybky. Horní čtvercové žluté světlo svítí pokud přestavník je blokován.
Novější používané přestavníkové návěstidlo. Vždy svítí dva sousední segmenty tak, že tvoří šipku ukazující postavení jazyků výhybky. Prostřední čtvercové žluté světlo svítí pokud přestavník je blokován.

Nejnovější používané přestavníkové návěstidlo sestavené z matice červených svítivých diod. Vždy svítí body matice tak, že tvoří šipku ukazující postavení jazyků výhybky. Možné tvary šipek jsou uvedeny na obrázcích. Blokování přestavníku je signalizováno blikáním svíticího symbolu.

Ostatní návěstidla TRAM

Návěsti na trati
Pomalu Na návěst pomalu musí tramvaj snížit rychlost na 10 km/h nejpozději v úrovni návěstidla.
Omezení rychlosti Na návěst omezení rychlosti musí tramvaj snížit rychlost na rychlost uvedenou číslicemi na návěstidle v km/h nejpozději v úrovni návěstidla.
Ukončení omezení rychlosti Návěst ukončení omezení rychlosti ukončuje úsek s omezenou rychlostí. Zrychlit je dovoleno poté, co návěstidlo mine celý tramvajový vlak.
Oblouk o malém poloměru Návěst oblouk o malém poloměru označuje traťové oblouky o poloměru menším než 25 m, kde rychlost jízdy nesmí být vyšší než 15 km/h. Šipka na návěstidle ukazuje směr příslušného oblouku.
Stůj Návěst stůj zakazuje další jízdu tramvaje.
Bezpečnostní zastavení Návěst bezpečnostní zastavení označuje bezpečnostní zastavovací místo. Na tomto místě musí zastavit a tím vyzkoušet brzdy všechny tramvaje. Pokud není toto místo umístěno ve stanici, pak je zakázáno zde cestujícím nastupovat a vystupovat.
Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají Návěst přednost v jízdě před protijedoucí tramvají označuje začátek úseku v němž se tramvaje nesmí míjet. Tramvaj z tohoto směru má přednost před protijedoucí tramvají.
Konec úseku s předností v jízdě před protijedoucí tramvají Návěst konec úseku s předností v jízdě před protijedoucí tramvají označuje konec úseku v němž se tramvaje nesmí míjet.
Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji označuje začátek úseku v němž se tramvaje nesmí míjet. Tramvaj z tohoto směru musí dát přednost protijedoucí tramvaji.
Konec úseku s předností v jízdě protijedoucí tramvaje Návěst konec úseku s předností v jízdě protijedoucí tramvaje označuje konec úseku v němž se tramvaje nesmí míjet.
Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji nebo přednost v jízdě před protijedoucí tramvají doplněna o vyznačení typu tramvaje symbolem "T-KT", pak není povolena ve vyznačeném úseku současná jízda (míjení) všech typu tramvajových vlaků s valky, sestavenými z vozů KT8D5 nebo RT6.
Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji nebo přednost v jízdě před protijedoucí tramvají doplněna o vyznačení typu tramvaje symbolem "KT", pak není povolena ve vyznačeném úseku současná jízda (míjení) tramvajových vlaků, sestavenými z vozů KT8D5 nebo RT6.
Zajišťovací výhybka Návěst zajišťovací výhybka označuje výhybku, jejíž jazyky jsou v jedné z poloh zajištěny pružinovým mechanizmem. Do této polohy se jazyky po rozřezu dvojkolím vždy vrátí, proto je zakákáno projet výhybku jen částí tramvajového vlaku a pak změnit směr jízdy.
Manipulační výhybka Návěst manipulační výhybka označuje výhybku, která je pojížděna pravidelně do jednoho směru jízdy. Návěstidlo upozorňuje řidiče, že výhybka by mohla být přestavena do nepravidelně pojížděného směru.
Pracovní trolejový kontakt Návěst pracovní trolejový kontakt označuje místo na troleji určené k přestavení jazyků výhybky do druhé polohy. Toto místo musí tramvaj sběračem projíždět rychlostí max 10 km/h a buď bez proudu (u moderních vozů i s vypnutým přídavným topením či rekuperací), pokud mají jazyky zůstat v nezměněné poloze, nebo se slačeným tlačítkem "výhybka", pak proteče přestavníkem předepsaný proud a jazyky se přestaví do druhé polohy. Toto místo nesmí tramvaj přejíždět pokud je dávána návěst výhybka blokována, v takovém případě musí sběrač tramvaje zastavit ještě před označeným místem. Sběrače dalších vozů jedné soupravy nemohou přestavník ovlivnit, protože ihned za tímto kntaktem je umístěn kontakt blokovací. Odblokování je provedeno buď přejetím kontaktu za výhybkou, nebo uvolněním rezonančního obvodu v okolí výhybky.
Tabulka L Tabulka L se používá jako doplňková návěst k návěsti pracovní trolejový kontakt nebo k světelnému návěstidlu polohy jazyků výhybky, je-li nutné rozlišit vztak k jedné z více výhybek. Pak označuje výhybku pro levé odbočení.
Tabulka P Tabulka P se používá jako doplňková návěst k návěsti pracovní trolejový kontakt nebo k světelnému návěstidlu polohy jazyků výhybky, je-li nutné rozlišit vztak k jedné z více výhybek. Pak označuje výhybku pro pravé odbočení.
Elektricky ovládaná výhybka mimo provoz Návěst elektricky ovládaná výhybka mimo provoz (skřížené bílé laťky) se umístí před světelné návěstidlo polohy jazyků výhybky, pokud není elektrické ovládání v provozu.
Pracovní trolejový kontakt mimo provoz Návěst pracovní trolejový kontakt mimo provoz se umístí překryvně přes původní značku pracovní trolejový kontakt, pokud nelze elektricky ovládat uzamykatelnou výhybku. V tom případě světelné návěstidlo polohy jazyků výhybky ukazuje polohu a stav uzamčení výhybky. Přestavit ji lze ovšem pouze ručně.
Úsekový dělič Návěst úsekový dělič označuje místo, kterým musí vlak projet všemi sběrači bez odběru trakčního proudu a případně i s vypnutou rekuperací.
Stáhni sběrač Návěst stáhni sběrač označuje překážku na trolejovém vedení. Do takto označeného úseku nesmí vjet žádná tramvaj se sběračem proudu v provozní poloze.
Zvedni sběrač Návěst zvedni sběrač označuje místo, kde řidič může zvednout sběrač proudu zpět do provozní polohy.
Úsek častých nehod Návěst úsek častých nehod označuje traťový úsek, ve kterém dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod tramvají. Délka úseku v metrech je uvedena přímo na návěstidle. Uvedené návěstidlo má informativní charakter.
Přejezd s předností tramvaje Návěst přejezd s předností tramvaje upozorňuje řidiče, že na zábrzdnou vzdálenost je přejezd, na kterém má tramvaj dopravními značkamivyznačenu přednost v jízdě.
Zabezpečený přejezd Návěst zabezpečený přejezd upozorňuje řidiče, že na zábrzdnou vzdálenost je přejezd tramvajové dráhy vybavený světelným signalizačním zařízením.
Nezabezpečený přejezd Návěst nezabezpečený přejezd upozorňuje řidiče, že na zábrzdnou vzdálenost je nezabezpečený přejezd

TOPlist